U bent hier: home > kringwinkeldoel

Doelstellingen

Milieu

Net zoals andere kringloopcentra in Vlaanderen zijn we een vaste schakel geworden in het afvalbeleid en de milieu-sensibilisering van de bevolking. Het blijft hard werken om nog meer herbruikbare goederen uit de afvalstroom te halen en zelf onze afvalstroom te beperken door nog verdere inspanning op vlak van hergebruik, ontmanteling, en recyclage. In 2005 steeg ons inzamelcijfer tot 1250 ton (2000: 5,16 ton) met een hergebruik van meer dan 65%.
We realiseren deze doelstelling door middel van gratis ophalingen, sensibilisering, atelierwerking en een doorgedreven afvalbeleid.

Gratis ophalingen: we zijn geen doorsnee tweedehandszaak die op commissie werkt of tweedehandsproducten aankoopt. Ons gaat het over goederen die anders op de afvalberg belanden. Om voldoende mensen over de streep te halen we de goederen die in de weg staan of die ze kwijt willen aan ons centrum gratis op. In 2004 bezochten we ruim 3000 adressen. Opvallend de laatste jaren is de grote stijging van de binnengebrachte goederen via de winkel. Voor Roeselare vormen de binnengebrachte goederen al meer dan de helft van het totaal.

Sensibilisering: door de promotie die we voeren maar vooral door de jaarlijks meer dan 100 rondleidingen aan verenigingen, scholen en bewegingen proberen we een zo ruim mogelijk aantal mensen warm te maken voor de idee van het hergebruik. Hen enerzijds op te roepen hun in onbruik geraakte goederen een tweede leven te schenken en anderzijds aan te tonen dat tweedehandsgoederen vaak kwaliteitsgoederen zijn.

Atelierwerking: ’t is kapot, dus weg ermee. ’t Is lelijk, dus weg ermee. Deze redenering proberen we te doorbreken door de uitbouw van onze atelierwerking die goederen herstelt, vernieuwt of door een creatieve ingreep een ander leven geeft.

Tewerkstelling

Als je rekent dat elk stuk ‘goeds’ gemiddeld 8 behandelingen nodig heeft dan kan je wellicht inschatten dat de 1.200 ton een enorm pakket werk betekent. Van meetaf aan koos de VZW dit werk aan te pakken met langdurige werklozen en leefloontrekkers, mensen uit de kansengroepen dus. Niettegenstaande de lage werkloosheidsgraad in de regio bestaat er nog belangrijke groep mensen die extra aandacht vragen. Wij bieden nieuwe kansen op vlak van opleiding, werkervaring en sociale tewerkstelling. Die tewerkstelling groeide de jongste jaren fiks aan:

  • De sociale werkplaats (langdurig werklozen > 5 jaar) groeide tot 32 voltijds equivalenten en 37 mensen. (In 2001 waren dit nog 12 VTE) Deze werknemers vormen de ruggengraat omdat dit vaste tewerkstelling is.
  • De werkervaringsprojecten voor art. 60 ‘ers (tewerkgestelde leefloontrekkers) groeide tot 35 vte en 35 mensen. Deze werknemers zijn in dienst tot ze in regel zijn met de sociale zekerheid. Ze krijgen bij ons opleiding en worden i.s.m. de trajectbegeleiders van het OCMW voorbereid op tewerkstelling in de reguliere of beschermde arbeidsmarkt.
  • uitbreiding van de tewerkstelling ‘arbeid op maat’ via de erkenning als arbeidszorgcentrum (8,5 VTE è 20 ps) Deze werknemers krijgen (bijna) 100% arbeid op maat (aantal uren, soort werk, tempo, …) en worden niet onmiddellijk gericht op doorstroming. Daarnaast werken nog een aantal mensen in opleiding via Variant
  • De omkadering bestaande uit werkbegeleiders groeide naar 17,7 VTE (20 ps)

Sociaal:

Door de relatief lage winkelprijzen, de prijsdifferentiatie en kortingen via doorverwijzers (OCMW’s, diensten begeleid wonen e.a.) proberen we op een impliciete manier een derde, sociale doelstelling, waar te maken. Mensen die financieel zwak staan kunnen zoals een gewone klant kiezen uit het aanbod van de kringwinkels en krijgen er nog eens 30% korting bovenop.

De Kringwinkel en het eco-café zijn bovendien ontmoetingsplaatsen voor mensen uit de kansengroepen. Onze begeleiders zijn dan ook vaak niet alleen doorverwijzers voor het personeel maar ook voor de klanten.

Economisch:

Als milieubedrijf hebben we ook een expliciete economische doelstelling. We zijn dan wel een VZW maar de concurrentiele omgeving en de zware investeringslast dwingen ons te streven naar een bedrijfsmatige aanpak, sterke promotie en het dag aan dag verbeteren van de winkels en de service. Mede hierdoor stapte onze VZW ruim 2 jaar geleden mee in het kwaliteitsproject ‘De Kringwinkel’ van de Vlaamse Koepel. Een eigen huisstijl, kwaliteitsnormen, gebundelde promotie-inzet, …

En blijkbaar zijn onze klanten tevreden. Uit een recent onderzoek van het onderzoeksbureau Mark blijkt 97% van de klanten goed tot zeer tevreden met hun bezoek aan onze Kringwinkel. Dat blijkt ook uit de cijfers: In 2005 bezochten ruim 200.000 mensen onze winkels. Meer dan 100.000 kochten ook effectief iets aan. De omzet is dan ook op 4 jaar tijd verdubbeld. De groei zet zich ook door in omzetstijging

Netwerk:

Van meetaf aan is De Kringwinkel de motor geweest achter heel wat netwerkvorming in Roeselare en omstreken. Denken we maar aan de realisatie van Site Noord, het netwerk arbeidszorg, lokaal sociaal beleid, e.a.